Kamera Olsztyn
Olsztyn (śląskie)
rejon Częstochowa, droga 46, pikietaż 201+250P
Województwa
Kamery
Podziękowania
Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za udostępnienie materiałów niezbędnych do stworzenia tego serwisu.