Kamera Lisewo
Lisewo (wielkopolskie)
rejon Konin, droga 25, pikietaż 218+991L
Kierunek: Bydgoszcz
 
Pomiar z 2015-06-15 06:27:27
Wilgotność: 92.06%
Opad: brak
Temperatura nawierzchni: 19.22°C
Temperatura powietrza: 13.89°C
Województwa
Kamery
Podziękowania
Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za udostępnienie materiałów niezbędnych do stworzenia tego serwisu.