Kamera Lisewo
Lisewo (wielkopolskie)
rejon Konin, droga 25, pikietaż 218+991L
Kierunek: Bydgoszcz
 
Pomiar z 2015-10-05 14:09:01
Wilgotność: 77.33%
Opad: brak
Temperatura nawierzchni: 16.59°C
Temperatura powietrza: 14.28°C
Województwa
Kamery
Podziękowania
Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za udostępnienie materiałów niezbędnych do stworzenia tego serwisu.