Kamera Lisewo
Lisewo (wielkopolskie)
rejon Konin, droga 25, pikietaż 218+991L
Kierunek: Bydgoszcz
 
Pomiar z 2015-07-29 15:11:25
Wilgotność: 41.12%
Opad: brak
Temperatura nawierzchni: 34.45°C
Temperatura powietrza: 20.39°C
Województwa
Kamery
Podziękowania
Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za udostępnienie materiałów niezbędnych do stworzenia tego serwisu.