Kamera Lisewo
Lisewo (wielkopolskie)
rejon Konin, droga 25, pikietaż 218+991L
Brak kamer w wybranej lokalizacji.
 
Pomiar z 2016-10-30 03:13:13
Opad: brak
Temperatura nawierzchni: 2.2°C
Województwa
Kamery
Podziękowania
Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za udostępnienie materiałów niezbędnych do stworzenia tego serwisu.